تعداد بازدید ها: 45205
   

عناوین یادداشت ها
» بیست و هشتمین سال (یکشنبه 21 آبان‌ماه سال 1396 توسط صدیقه)
» آرزوهای خشک شده ی نسل من (جمعه 3 شهریور‌ماه سال 1396 توسط صدیقه)
» به مناسبت روز عشق (دوشنبه 25 بهمن‌ماه سال 1395 توسط صدیقه)
» پلاسکو تمام شد! (پنج‌شنبه 30 دی‌ماه سال 1395 توسط صدیقه)
» یلدا (چهارشنبه 1 دی‌ماه سال 1395 توسط صدیقه)
» [ بدون عنوان ] (چهارشنبه 1 دی‌ماه سال 1395 توسط صدیقه)
» [ بدون عنوان ] (دوشنبه 17 آبان‌ماه سال 1395 توسط صدیقه)
» سقفی برای عشق (یکشنبه 31 مرداد‌ماه سال 1395 توسط صدیقه)
» [ بدون عنوان ] (چهارشنبه 16 تیر‌ماه سال 1395 توسط صدیقه)
» بازی زندگی (شنبه 29 خرداد‌ماه سال 1395 توسط صدیقه)
» [ بدون عنوان ] (دوشنبه 20 اردیبهشت‌ماه سال 1395 توسط صدیقه)
» [ بدون عنوان ] (شنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1395 توسط صدیقه)
» [:شادی] (سه‌شنبه 24 فروردین‌ماه سال 1395 توسط صدیقه)
» به همین بد مزگی! (دوشنبه 9 فروردین‌ماه سال 1395 توسط صدیقه)
» عاشقترانه ها (1) (شنبه 15 اسفند‌ماه سال 1394 توسط صدیقه)
» انتخاب! (یکشنبه 18 بهمن‌ماه سال 1394 توسط صدیقه)
» [ بدون عنوان ] (دوشنبه 30 آذر‌ماه سال 1394 توسط صدیقه)
» [ بدون عنوان ] (شنبه 28 آذر‌ماه سال 1394 توسط صدیقه)
» خداحافظ بیست و پنج سالگی (پنج‌شنبه 21 آبان‌ماه سال 1394 توسط صدیقه)
» نور, صدا, تصویر ... شروووع (دوشنبه 4 آبان‌ماه سال 1394 توسط صدیقه)
» عاشورا (شنبه 2 آبان‌ماه سال 1394 توسط صدیقه)
» [ بدون عنوان ] (شنبه 25 مهر‌ماه سال 1394 توسط صدیقه)
» مهرِ مهربان (چهارشنبه 1 مهر‌ماه سال 1394 توسط صدیقه)
» پناهجو (شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1394 توسط صدیقه)
» ماه و ماهی (شنبه 7 شهریور‌ماه سال 1394 توسط صدیقه)
» پیرمرد (سه‌شنبه 20 مرداد‌ماه سال 1394 توسط صدیقه)
» صداااا، صدااااا، صدای پا (دوشنبه 12 مرداد‌ماه سال 1394 توسط صدیقه)
» [ بدون عنوان ] (چهارشنبه 31 تیر‌ماه سال 1394 توسط صدیقه)
» بهشت (سه‌شنبه 19 خرداد‌ماه سال 1394 توسط صدیقه)
» me & u together forever (سه‌شنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1394 توسط صدیقه)